Eric Timmer

Vitality coach

Leefstijlcoaching
Mijn naam is Eric Timmer, als je met mij als leefstijlcoach samenwerkt kan je ervan uitgaan dat jouw leefstijlvraagstuk centraal staat.
Bijvoorbeeld dat je meer energie wilt, minder stress of een gezond gewicht.
Om je doel te bereiken moeten waarschijnlijk onderwerpen als slaap en ontspanning, voeding, bewegen, hormoonhuishouding, stresshuishouding, dagindeling, communicatie en mindset gecombineerd worden. We gaan samen keuzes maken die je helpen en die specifiek bij je passen.
Als leefstijlcoach zorg ik er samen met jou voor dat je je plan in kleine hanteerbare stappen verdeelt, zodat je voortgang hebt én houdt. Ook zorg ik dat er afstemming is met eventuele andere trajecten en adviezen die belangrijk zijn. Bijvoorbeeld van een huisarts of een therapeut. Dit alles zorgt ervoor dat je vertrouwen en motivatie opbouwt en je blijft ontwikkelen. Je zal merken dat je al snel plezier krijgt in het verbeteren van je dagelijks leven en dat je dan ook nog eens beloond wordt door de resultaten die dat oplevert.
Om kwaliteit te kunnen garanderen, ben ik aangesloten bij de BLCN, de beroepsvereniging voor Leefstijlcoaches. Ik heb ik een licentie om een COOL-traject op te starten. Dat is een tweejarig leefstijltraject waarvoor een doorverwijzing van de huisarts noodzakelijk is. Dit tweejarig leefstijltraject wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Heb jij overgewicht (BMI tussen de 25 en 30) en aanvullende risicofactoren, zoals verstoorde bloedsuikerspiegel waarden of verhoogde kans op hart- en vaatziekten? Of heb je ernstig overgewicht (BMI boven de 30) dan kun je meedoen met dit programma. In een groep van 7-12 personen gaan we aan de slag met afvallen en een gezondere leefstijl. Het programma duurt 2 jaar en er wordt aandacht besteed aan voeding, beweging, slaap, ontspanning en verandering van gedrag. De verzekeraar betaalt dit programma en er is geen eigen risico. Het CooL programma bestaat uit 6 individuele gesprekken en 16 groepssessies, verdeeld over 2 jaar.
Integrale Vitaliteitscoaching en -therapie
Daarnaast kun je bij Praktijk Linea Recta kiezen voor Integrale Vitaliteitscoaching en -therapie. Vitaliteit heeft alles te maken met balans in je leven, lichamelijk en mentaal.
Integrale therapie betekent dat er met een combinatie van diverse therapeutische methodes wordt gewerkt, afgestemd op jouw persoonlijke en specifieke behoeften, jouw belevingswereld en de problemen die je ondervindt. Daarbij wordt uitgegaan van de holistische visie dat lichaam, geest en ziel onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar wederzijds beïnvloeden. Therapie die op jou persoonlijk is afgestemd!
De Fysieke energiebronnen (gezonde voeding, bewegen en voldoende rust en herstel)
En de Mentale energiebronnen (positief denken, ondersteunende relaties en zinvol leven)
staan met elkaar in verbinding en beïnvloeden elkaar. Als er energie weglekt op één ervan, is de kans groot dat je minder aandacht schenkt aan een energiebron op een ander vlak en je ook daar aan vitaliteit inboet. Het is een soort domino-effect.
De energiebronnen laten zich heel goed verbeelden als drie emmers (buckets)
Een goed gevulde vitality bucket staat voor optimale zorg voor je lichaam (de fysieke energiebronnen) en geest (positieve mindset). Die twee zijn nauw met elkaar verbonden. ‘Een gezonde geest in een gezond lichaam.’
Als je connection bucket vol zit, sta je in verbinding met jezelf, anderen (partners, vrienden, collega’s of iets groters dan wij, zoals God of de natuur) en heb je het gevoel dat je ergens bijhoort.
Je contribution bucket heeft alles te maken met zinvol leven, leven met een doel, een bijdrage leveren vanuit jouw kracht, op een manier die jou het gevoel geeft dat je ertoe doet.
Feit is dat die emmers lekken. Er gebeurt altijd wel iets waardoor er energie weglekt. Je moet ze dus blijven bijvullen. Bovendien staan de emmers met elkaar in verbinding. De leegste emmer trekt het niveau van de andere emmers mee omlaag. En als je er eentje bijvult, raken de andere twee ook automatisch voller.
Samen met mij kijk je hoe je elke dag via een kleine verandering die je ook echt doet, die emmers kunt bijvullen. Een verandering die je blijft herhalen en die zich ontwikkelt tot een goede gewoonte. Op langere termijn zet je dan enorme vitaliteitssta.

Telefoon nr 0657665190

info@praktijklinearecta.nl

www.facebook.com/praktijklinearecta

Openingstijden 9.00 – 18.00 uur

Beroepsverenigingen

KABIZ (Kwaliteitsregister), BLCN (Beroepsvereniging Leefstijlcoaches
Nederland) en VIV (Vereniging Integrale Vitaliteitskunde)